FÖRA TANKEN VIDARE – nu även för undervisning och elevers delaktighet i landets kultur- och musikskolor!

Under våren 2018 finns möjlighet att gå in i samarbete med Ulla Wiklund kring reflektion och lärande i konstnärlig undervisning. Efter den stora framgången med Burlöv kommuns åtta grundskolor under tre år, som genast började klättra i landets kommunranking vad gäller elevernas resultat, skräddarsys nu projekt för kommuner som vill utveckla sin undervisningsverksamhet inom det konstnärliga området.

Med eleven i fokus öppnar vi upp för en mer transperent arbetsmodell där lärare besöker varandras undervisning och utfirån FÖRA TANKEN VIDAREs reflekterande arbetssätt gemensamt går in i ett samarbete kring elevernas delaktighet i sin undervisning.

Med föreläsningar, lektionsbesök och återkopplingar formar vi tillsammans ett utvecklingsarbete som i sig blir en estetisk lärprocess.

För mer information: info@ullawiklund.se
0734-19 88 75

Publicerat i Kultur i skolan

Tid för reflektion. Det är när det står som mest stilla, det rör på sig. Reflektionen är din plattform för utveckling. En arena där du låter ditt nästa steg växa fram. En skön sommar önskar jag er alla!

Publicerat i Kultur i skolan | 2 kommentarer

Nya kurser för lärare: Utveckla din undervisning!

Ulla Wiklund ger vid tre tillfällen i vår en kurs i undervisningsutveckling:

FÖRA TANKEN VIDARE

Reflekterande arbetssätt i klassrummet.
Reflektionens betydelse för ökat lärande.
Språkutveckling i praktiken. Mer delaktighet i klassrummet. Elevernas rätt till alla sina språk – även de estetiska.

30/3-1/4, 5-6/5 eller 26-27/5.
Lokal: centralt i Stockholm

Kurskostnad: 7.500:- inkl. kursbok.
Anmälan senast 14 dagar innan kursstart: info@ullawiklund.se

Info: 0734-198875, Reflektum AB
Föra tanken vidare

Föra tanken vidare

Publicerat i Kultur i skolan, Lärande, undervisning