Samverkan Tonspråk och Kulan!

7 april samlas alla kulturombud i Stockholm på Konserthuset för en inspirationskväll. Jag bidrar med en föreläsning om ”När kulturen knackar på skolans dörr”. Se inbjudan som pdf.

12 april och 6 maj gör vi två kvällar på Boulevardteatern i Stockholm. Välkomna alla skolledare, lärare, kulturarbetare, konstnärer, utvecklingsinstresserade föräldrar!
Tema 12 april: Skola 2011 – en plats för kreativitet och skapande? Estetiska perspektiv i förskolans och grundskolans läroplaner. Hur kan kulturlivet stödja och stärka skolans uppdrag? Men vad händer i gymnasiet? Hur hänger det svenska skolsystemet ihop? Hur kan dagens barn och ungdomar bildas med estetiken som ett av de bärande elementen i en värld full av design, texter, musik och bilder? Läs mer på Kulans webbsida.
Tema 9 maj: Konsten som metod för lärande. Vad är estetiska lärprocesser? Hur kan kultur och estetik utveckla lärandet? Hur kan konstnärens sätt att arbeta ge nya verktyg för att förverkliga Skola 2011? Konstnärligt skapande, ett sätt att arbeta med barn i behov av stöd för att stärka identiteten. Läs mer på Kulans webbsida.

Om Ulla Wiklund

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Ulla arbetar också som reflektor och handledare för chefer, andra ledare och för den som önskar arbeta med reflektion i sin egen vardag. Tidigare var hon utvecklingskonsulent inom den statliga stiftelsen Rikskonserter. Innan dess var hon undervisningsråd på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling med ansvar för regeringsuppdragen om Kultur och estetik i skolan, bibliotek och Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling. Hon har också verkat som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik. Hon är utbildad rytmiklärare (Dalcroze) och har i tolv år undervisat i såväl musikskola som för- och grundskola. Ulla har författat flera böcker, bland annat ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten - om barn, estetik och lärande” och ”Portföljen - om processutvärdering i högre musikutbildning”.
Det här inlägget postades i Boulevarden, Konferens, Kulan, Kultur i skolan, Tonspråk och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.