Skolans kulturuppdrag

Innan vi talar om Skapande Skola, Kulturgaranti och andra insatser för att stärka kulturens roll i skolan, vill jag lyfta fram skolans eget kulturuppdrag, så som det beskrivs i den nya läroplanen, Lgr 11. Skolans kulturuppdrag finns även utskrivet i varje kursplan, för varje ämne i skolan. Vi har estetiska ämnen i skolan, som rektor måste se till att behörig och kompetent lärare undervisar i. Det finns nu även estetiska perspektiv i alla ämnen. Det är nytt! Det är det vi kallar estetiska lärprocesser.

Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media med mera) för att formulera och gestalta sitt lärande.

I Lgr 11 finns det skrivningar i första och andra delen som gäller hela skolan:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Det var mitt budskap i debatten om kulturen i skolan vid årets seminarium på Almedalen.

Om Ulla Wiklund

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Ulla arbetar också som reflektor och handledare för chefer, andra ledare och för den som önskar arbeta med reflektion i sin egen vardag. Tidigare var hon utvecklingskonsulent inom den statliga stiftelsen Rikskonserter. Innan dess var hon undervisningsråd på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling med ansvar för regeringsuppdragen om Kultur och estetik i skolan, bibliotek och Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling. Hon har också verkat som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik. Hon är utbildad rytmiklärare (Dalcroze) och har i tolv år undervisat i såväl musikskola som för- och grundskola. Ulla har författat flera böcker, bland annat ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten - om barn, estetik och lärande” och ”Portföljen - om processutvärdering i högre musikutbildning”.
Det här inlägget postades i Kultur i skolan och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Skolans kulturuppdrag

  1. Lilian Goldberg skriver:

    En sån här avsiktsförklaring, plan och ambition är en bra början. Men hinder uppstår ganska snart p g a den allmänna andan i förhållande till estetiska aktiiviteter och sysslor: att det är något ”lyxigt”, att det är något som man bör ägna sej åt ”sedan”, när dt verkliga livet är omhändertaget. Bindningen till nyttan upplver jag som det svåraste hindret att forcera, när man vill göra något konstnärligt.

Kommentarsfältet är stängt.