Kulturskolans utveckling

Efter SMoK:s (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) rikskonferens tänker jag med hoppfullhet på kulturskolans utveckling framöver.

Landets kultur- och musikskolledare ska under tre år fokusera på utvecklingsstrategier för kulturskolans legitimitet, såväl ute i samhället som till innehållet. I min föreläsning på SMoK-konferensen 21-23 mars lanserade jag ESTO-garantin som ett begrepp.

Varje kommun behöver göra en kartläggning över kompetens och behörighet inom grundskolans estetiska kunskapsområde. Vilka behov har man för att garantera att barn och ungdomar får en estetisk undervisning med kvalitet? Hur kan Kultur- och musikskolan komplettera? Och hur ska bedömningsuppdraget i grundskolans estetiska undervisning stagas upp så att eleverna får den bedömning de har rätt till?

Som läget är nu finns det många barn och ungdomar som inte får komma till sin rätt när det gäller att visa sina estetiska kompetenser. Då blir det ett Moment 22, dvs. de får aldrig en reell chans att tänka sig att det estetiska intresset kan vara något att satsa på. Omvärlden värderar det inte. Ändå uttryckte till exempel Patrick Bach på ESTO-konferensen 12-13 mars (se film) hur stort behovet är av kvalificerad arbetskraft inom dataspelsvärlden.

Lyft fram det barn och ungdomar intresserar sig för, staga upp skolans eget kulturuppdrag och för in ESTO-garantin i din kommun! Mer detaljer om ESTO-garantin finns att läsa här. Där skriver också kulturskolechefen Andrine Bendixen-Mangs om hur Mölndals kommun redan hunnit långt i samverkan mellan skola och kulturskola. En pdf finns även under fliken Hämta.

Om Ulla Wiklund

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Ulla arbetar också som reflektor och handledare för chefer, andra ledare och för den som önskar arbeta med reflektion i sin egen vardag. Tidigare var hon utvecklingskonsulent inom den statliga stiftelsen Rikskonserter. Innan dess var hon undervisningsråd på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling med ansvar för regeringsuppdragen om Kultur och estetik i skolan, bibliotek och Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling. Hon har också verkat som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik. Hon är utbildad rytmiklärare (Dalcroze) och har i tolv år undervisat i såväl musikskola som för- och grundskola. Ulla har författat flera böcker, bland annat ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten - om barn, estetik och lärande” och ”Portföljen - om processutvärdering i högre musikutbildning”.
Det här inlägget postades i Kultur i skolan, Lärande och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.