Kreativa junidagar i Burlöv

Burlöv 15-16 juni 2015.

Burlöv 15-16 juni 2015. Bakre raden: Ewa Josefsson, Britta Stensson, Joaquin Rosell, Helén Nilsson och Anders Bergsjö. Främre raden: Ivy Bruning Breton, Birgitta Lahti Nordström, Brita Holmfrid, Ulla Wiklund och Maria Becker Gruvstedt.

Måndagen den 15 juni och tisdagen den 16 juni genomför Reflektum ett antal workshops i Arlöv och Burlövs grundskolor för lärare och rektorer. Deltagare, föreläsare och ledare av workshops är Anders Bergsjö, Helén Nilsson och Brita Holmfrid från Luleå, Brita Stensson och Ewa Josefsson från Angered i Göteborg, Joaquin Rosell, Birgitta Lahti Nordström och Ivy Bruning Breton. Efter två år med Föra Tanken Vidare och många fler satsningar har kommunen tagit ett språng i rankingen. 67 steg uppåt! Heja Burlöv!

Workshops

Att läsa på djupet – Ewa Josefsson och Britta Stensson

En workshop där vi spionerar på vår egen läsning för att finna vägen in i vår undervisning.

Ewa Josefsson och Britta Stensson har under många år arbetat tillsammans med att utveckla Rannebergsskolans läs- och skrivundervisning i Angered. Båda har också varit läs- och skrivutvecklare i Göteborgs kommun och de har också erhållit Svenska akademins svensklärarpris.

Britta Stensson har publicerat Små storverk (1998) och Mellan raderna (2006).

Tron på det medskapande barnet – Anders Bergsjö och Helén Nilsson

En upplevelsebaserad workshop där de estetiska uttrycken relateras till läroplanens värdegrundsdel.

Anders har ett förflutet som både klassmusiklärare inom grundskolans högstadium och som musiklärare i Skellefteås och Luleås musik/kulturskolor. Helén är danslärare i Luleå kulturskola ochhar ett förflutet som danslärare i Luleå rytmik och balettförening och som grundskollärare inom sär- och grundskola.

Inkluderande arbetssätt genom estetiska uttryck där språkutveckling står i fokus – Brita Holmfrid

Brita är specialpedagog i Luleå Centrala Elevhälsa och har uppdrag som kommunal språkutvecklare.

Elevhälsans roll skall i huvudsak vara hälsofrämjande och förebyggande enligt skollagen. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling, Det betyder i praktiken att elevhälsa börjar i klassrummet och att specialpedagogiken skall vara något som präglar vardagsarbetet för all skolans personal. Specialpedagogens roll har alltmer blivit att ge stöd åt lärarna i deras pedagogiska arbete med dessa elever inom ramen för den vanliga verksamheten. Det är utifrån skollagens text och synen på den förändrade rollen som specialpedagog som Brita kommer att berätta om ett språkutvecklingsarbete på lågstadiet där estetiska uttryck ingår och inkluderingstanken är en viktig del.

Tillsammans har Anders, Helen och Brita både deltagit i och lett ett antal utvecklingsarbeten på temat språkutveckling genom estetiska lärprocesser sedan 2009. Dels har detta skett på speciellt uppdrag från Luleå kommuns skolförvaltning, dels har de varit kopplade till Nationellt Centrum för Språk (NCS inom Skolverket). I det senare fallet har vid ett större projekt språkforskare Berit Lundgren, Umeå universitet, varit inkopplad. ”Alla dessa arbeten har så småningom fört oss samman med Ulla Wiklund vilket bland annat har resulterat i ett antal inslag i hennes bok ”Föra tanken vidare”.”

Konst + Matte = Sant – Joaquin Rosell

Här undersöker vi relationen mellan mönster, estetik och matematik. Vi tillverkar och använder oss av pusslet Rektang vilket utgår från måttförhållanden i A-formatet. Med dess speciella geometri som språkform blir matematik- och konstbegreppen givna att utforska, oavsett om det byggs vackra mönster av intrikata sekvenser, fleraxlade symmetrier eller ”bara” leks med att bygga på höjd. Samverkan är oumbärlig och problemlösning är ordet för dagen. Varför kan kvadraten spela en sådan roll i A-formatet och i konsten?

Mondrian och Mattemanicken – Joaquin Rosell

Eleverna utforskar talen utifrån ett gemensamt färg- och formspråk. Bildskapandet kommer att bygga broar mellan ämnesområdena, ta upp frågor om problemlösning och öva social kompetens genom samspel. Vi kommer att tillverka pappersleksaken Mattemanicken, vilken kan användas för att utforska talen ett till fyra, tiotalet och övergångarna. Manicken är lika användbar för laborationer med bråk- och procenträkning som för konkretiseringar efter slumpmässiga färgexperiment

Joaquín Rosell är en bildkonstnär som huvudsakligen har arbetat med grafik och offentlig konst. Han har han också sedan 1977 drivit ett stort antal skolprojekt utifrån den skapande processen som metod och detta gärna med någon anknytning till skolämnena. Har också skapat pusselserien Bolerooch skrivit lärarhandledningar och annat om skapande i skolan. Arbetsprocessen bygger alltid på kreativitet, lust och interaktion.

Erfarenheter från arbetet med att utveckla undervisningen – Birgitta Lahti Nordström

Birgitta har hela yrkeslivet arbetat med inom utbildningssektorn lärare i gymnasieskolan, skolledare i gymnasieskola och grundskola, undervisningsråd och enhetschef Skolverket. Varit med och startat två skolor med inriktning Art & Science och elevers inflytande på sitt lärande. I Burlöv har Birgitta funnits med i arbetsgruppen Föra tanken vidare samt medverkat med handledning av rektorer.

Konsten att göra en mindmap – Ivy Bruning Breton

Ivy är grundskollärare, biträdande rektor med stor internationell erfarenhet. Hennes specialområden är matematik, musik och spanska. I Burlöv har Ivy funnits med i arbetsgruppen Föra tanken vidare samt medverkat som handledare för motorgruppen i matematik.

Om Ulla Wiklund

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Ulla arbetar också som reflektor och handledare för chefer, andra ledare och för den som önskar arbeta med reflektion i sin egen vardag. Tidigare var hon utvecklingskonsulent inom den statliga stiftelsen Rikskonserter. Innan dess var hon undervisningsråd på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling med ansvar för regeringsuppdragen om Kultur och estetik i skolan, bibliotek och Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling. Hon har också verkat som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik. Hon är utbildad rytmiklärare (Dalcroze) och har i tolv år undervisat i såväl musikskola som för- och grundskola. Ulla har författat flera böcker, bland annat ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten - om barn, estetik och lärande” och ”Portföljen - om processutvärdering i högre musikutbildning”.
Det här inlägget postades i Kultur i skolan. Bokmärk permalänken.