FÖRA TANKEN VIDARE – nu även för undervisning och elevers delaktighet i landets kultur- och musikskolor!

Under våren 2018 finns möjlighet att gå in i samarbete med Ulla Wiklund kring reflektion och lärande i konstnärlig undervisning. Efter den stora framgången med Burlöv kommuns åtta grundskolor under tre år, som genast började klättra i landets kommunranking vad gäller elevernas resultat, skräddarsys nu projekt för kommuner som vill utveckla sin undervisningsverksamhet inom det konstnärliga området.

Med eleven i fokus öppnar vi upp för en mer transperent arbetsmodell där lärare besöker varandras undervisning och utfirån FÖRA TANKEN VIDAREs reflekterande arbetssätt gemensamt går in i ett samarbete kring elevernas delaktighet i sin undervisning.

Med föreläsningar, lektionsbesök och återkopplingar formar vi tillsammans ett utvecklingsarbete som i sig blir en estetisk lärprocess.

För mer information: info@ullawiklund.se
0734-19 88 75

Om Ulla Wiklund

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Ulla arbetar också som reflektor och handledare för chefer, andra ledare och för den som önskar arbeta med reflektion i sin egen vardag. Tidigare var hon utvecklingskonsulent inom den statliga stiftelsen Rikskonserter. Innan dess var hon undervisningsråd på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling med ansvar för regeringsuppdragen om Kultur och estetik i skolan, bibliotek och Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling. Hon har också verkat som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik. Hon är utbildad rytmiklärare (Dalcroze) och har i tolv år undervisat i såväl musikskola som för- och grundskola. Ulla har författat flera böcker, bland annat ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten - om barn, estetik och lärande” och ”Portföljen - om processutvärdering i högre musikutbildning”.
Det här inlägget postades i Kultur i skolan. Bokmärk permalänken.