Litteraturtips

Ahl, Anna-Carin & Annika Falthin & Maria Nordlöw (2007)I rummet mellan lek och konst – formulerade erfarenheter. Stockholm: SMI.

Andersson, Lars Gustaf (2002) Kulturen i skolan & skolan i kulturen eller Heisenbergs obestämdhetsrelation ännu en gång, artikel i rapporten Kultur, estetik och skola, Rapporter om utbildning 9/2002 Malmö högskola

Aulin Gråhamn, Lena  & Jan Thavenius (2003) Kultur och estetik i skolan, Malmö högskola, rapport 9/2003

Bamford, Anne (2006) The Wow-factor – global research compendium on the impact of the arts in education. Münster: Waxmann Verlag GmbH

Benyamine, Isak (2004) Artikel i Datorn i utbildningen, nr 7/04.

Bjurström, Erling (2005) Ungdomskultur, stil och smak. Umeå: Boréa

Dahl, Peter & Anders Hanser (1992) VHS-kassett Dans i det blå. Dahl har tidigare dokumenterat de stadier som målningen genomgick under 1979 i den signerade folianten: Målarens arbete. Ett bilddokument. Stockholm: Atlantis, 1982.

Danielsson, Helena (2002) Att lära med media – om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video Stockholm: Stockholms universitet, pedagogiska institutionen

Drotner, Kirsten (1999), At skabe sig – selv, 2 udg, Köpenhamn: Gyldendal.

Elsner, Catharina (1999) Den nyestetiska rörelsen inom pedagogiken I England och USA. Stockholm Library of Curriculum Studies 5. Stockholm: HLS förlag.

Ericsson, Claes & Monica Lindgren (2007) En start för tänket Karlstad: Region Värmland,  Box 1022,651 15 Karlstad

Goodman, Nelson (1981) Languages of Art. Sussex, UK: Harvester Press.

Hasselrot, Astrid (2004) Pedagogen & Penseldraget. Nordiska Akvarellmuseets publikation nr 24.

Heikiö, Tarja (2007) Barns estetiska lärprocesser. Atelierista i förskola och skola. Göteborg: Gothenburg Studies in Art and Architecture nr 24

Hjort, Madeleine (2001) Konstarter och kunskap. Stockholm: Carlsson Bokförlag

Hjort, Madeleine & Åsa Unander Scharin, Christer Wiklund & Lennart Åkman (2002) Om konstarter och matematik i lärandet. En antologi. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Holgerson, Sven-Erik (2002) Mening og Deltagelse – Iagttagelse af 1-5 årige börns deltagelse i musikundervisning Köpenhamn: Danmarks Pedagogiske Universitet

Josephson, Ragnar (1991) Konstverkets födelse Lund: Studentlitteratur

Kress, Gunther (2001)  Multimodal teaching and learning. London: Continuum Publishing Group

Kress, Gunther  & Theo Van Leeuwen, (2001)  Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Hodder Arnold

Kristeller, Paul Oskar (1996) Konstarternas moderna system.  En studie i estetikens historia. Skriftserien Kairos nr 2. Stockholm: Konsthögskolan.

Liedman, Sven-Eric (2001)Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Lindgren, Monica och Folkestad, Göran (2005) Skolans musikaliska och estetiska verksamhet i en avreglerad skola. Slutrapport. Forskningsprojekt kring försöksverksamheten ”Utan timplan – med oförändrat uppdrag” (Ds 1999:1) Göteborg: Göteborgs universitet, mars 2005.

Lindström, Lars (1991) Den skapande konstens metod. Paper. Stockholm: HLS.

Lindström, Lars (2002) Att lära genom konsten. I: Hjort, M (red.) Kilskrift. Om konstarter och matematik i lärandet Stockholm: Carlssons förlag

Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB

Molloy, Gunilla (2002) Läraren Litteraturen Eleven – en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet,  doktorsavhandling. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm

Olsson, Bengt (2002) Myten om Mozarteffekten och en interpretation av dess innebörder. I: Holgersen, Sven- Erik., Fink-Jensen, K., Jörgensen, H., Olsson, B. (red) Musikpaedagogiske refleksioner. Köbenhavn: Danmarks pedagogiske universitet.

Pramling Samuelsson, Ingrid & Maj Asplund Carlsson  (2008) Konsten att lära barn estetik Norstedts akademiska förlag.

Saar, Tomas (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik Karlstad: Karlstad University Studies 2005:28

Sandberg, Ralf (1996) Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema. Diss. Stockholm: HLS förlag.

Sandberg, Ralf & Gunnar Heiling & Christer Modin (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan – Musik. Stockholm: Skolverket

Schou, L.R. (1990) Undervisningens aestetiske dimension. I: Nordisk pedagogik 1-2/1990.

Tham, Amelie (2008) Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande. Stockholm: Liber, U 08:194/Myndigheten för skolutveckling /skolutveckling@liber.se

Vygotskij, Lev (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

Wiklund, Ulla (2002) Den lydiga kreativiteten, om barn, estetik och lärande. Stockholm: Utbildningsradion

Wiklund, Ulla (2009) När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Utbildningsradion

Ziehe, Thomas (1989) Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm: Stehag/ Symposion bokförlag.

Ziehe, Thomas (2007) Ny ungdom. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Att läsa och skriva, en kunskapsöversikt. (2007)Stockholm: Liber, U 07:180 /Myndigheten för skolutveckling /skolutveckling@liber.se

En strategi för kultur i skolan. Ds 1998:58.

Faktisk fantasi – barns språkutveckling genom skapande. (2004) Stockholm: Liber, U 03:018 /Myndigheten för skolutveckling/ skolutveckling@liber.se

Kultur i läroprocessen (2008) KRUT Kritisk utbildningstidskrift nr 131 (3/2008) Göteborg: KRUT

Kulturliv och skola, Kulturrådets skriftserie 2007:8 / http://www.kulturradet.se

LekaSpråkaLära – lärande lek om språk i förskola och bibliotek. (2004) Stockholm: Liber, U 04:069 Myndigheten för skolutveckling/ skolutveckling@liber.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s